ISRAELKANALEN

Programleder: Håkon Sengsvoll. Israelkanalen er en tjeneste og en programserie på TV Visjon Norge med fokus på Israel. Israelkanalen er en kanal for bønn, penger og støtte til Israel og informasjon og velsignelse tilbake. Israel settes i fokus ut fra et bibelsk, profetisk og humanitært perspektiv. Det arbeides hele tiden for å fremme økt kunnskap og engasjement om landets situasjon. Israelkanalens grunnlegger var Anne-Marie Gravdahl. Hun ledet arbeidet fra starten i 2007 fram til sin død den 4. april 2016. Israelkanalen leder i dag er Håkon Sengsvoll som har hatt hovedansvar for Visjon Norges sendinger fra Løvhyttefesten i Jerusalem. Alle programmene blir produsert av TV Visjon Norge. Programmene sendes hver fredag kl 19:30 med repriser i uka etter.

Israelkanalen #330 Per Antonsen SMA

Varighet: 00:26:42

Vi har hatt Per Antonsen fra Senter mot antisemittisme med oss i studio. I dette program snakker vi blant annet om det aktuelle temaet at International Criminal Court (ICC) i Haag har anerkjent palestinernes rett til «Vestbanken» og Gaza og derfor kan etterforske israelere strafferettslig for kriminalitet utført her.