ISRAELKANALEN

Programleder: Håkon Sengsvoll. Israelkanalen er en tjeneste og en programserie på TV Visjon Norge med fokus på Israel. Israelkanalen er en kanal for bønn, penger og støtte til Israel og informasjon og velsignelse tilbake. Israel settes i fokus ut fra et bibelsk, profetisk og humanitært perspektiv. Det arbeides hele tiden for å fremme økt kunnskap og engasjement om landets situasjon. Israelkanalens grunnlegger var Anne-Marie Gravdahl. Hun ledet arbeidet fra starten i 2007 fram til sin død den 4. april 2016. Israelkanalen leder i dag er Håkon Sengsvoll som har hatt hovedansvar for Visjon Norges sendinger fra Løvhyttefesten i Jerusalem. Alle programmene blir produsert av TV Visjon Norge. Programmene sendes hver fredag kl 19:30 med repriser i uka etter.


Israelkanalen #362 Shay Bar - Norsk tekst

Varighet: 00:27:08

Denne gang besøker vi Shay Bar på Haifa University. Han var en av Adam Zertals elever, og under Zertals ledelse var han med på mange av utgravingene i Manasseh området. Sammen med Zertal har han også forfattet flere av rapportene fra dette arbeidet. Etter Zertals død i 2015, fortsetter Shay Bar dette arbeidet. I dette intervjuet får vi litt mer innblikk i det som har med oppdagelsene av de fot-formede formasjonene som ble funnet blant annet i Jordan-dalen. Man mener at disse er det som Bibelen navngir som Gilgal. Dette arkeologiske arbeidet blir sponset av Israelkanalen, på bakgrunn av at vi ser at dette arkeologiske arbeidet bekrefter Guds ord i Bibelen.