ISRAELKANALEN

Programleder: Håkon Sengsvoll. Israelkanalen er en tjeneste og en programserie på TV Visjon Norge med fokus på Israel. Israelkanalen er en kanal for bønn, penger og støtte til Israel og informasjon og velsignelse tilbake. Israel settes i fokus ut fra et bibelsk, profetisk og humanitært perspektiv. Det arbeides hele tiden for å fremme økt kunnskap og engasjement om landets situasjon. Israelkanalens grunnlegger var Anne-Marie Gravdahl. Hun ledet arbeidet fra starten i 2007 fram til sin død den 4. april 2016. Israelkanalen leder i dag er Håkon Sengsvoll som har hatt hovedansvar for Visjon Norges sendinger fra Løvhyttefesten i Jerusalem. Alle programmene blir produsert av TV Visjon Norge. Programmene sendes hver fredag kl 19:30 med repriser i uka etter.


Israelkanalen #393 Conrad Myrland

Varighet: 00:25:45

Conrad Myrland fra MIFF har på nytt gjestet oss i Israelkanalen. Fortsatt er hovedtemaet den pågående krigen mellom Israel og terroristene på Gaza. Vi tar også opp vår egen regjerings handlemåte og reaksjoner. MIFF har en pågående underskrifteskampanje. Tittelen på kampanjen er "Støre og Barth Eide har behandlet Israel på en skammelig måte etter 7. oktober-massakren." Oppfordringen går herved ut til våre seere om å slutte opp om denne kampanjen. Vi tar også opp den siste boka til Conrad Myrland: Venstresidens isfront mot Israel.