ISRAELKANALEN

Programleder: Håkon Sengsvoll. Israelkanalen er en tjeneste og en programserie på TV Visjon Norge med fokus på Israel. Israelkanalen er en kanal for bønn, penger og støtte til Israel og informasjon og velsignelse tilbake. Israel settes i fokus ut fra et bibelsk, profetisk og humanitært perspektiv. Det arbeides hele tiden for å fremme økt kunnskap og engasjement om landets situasjon. Israelkanalens grunnlegger var Anne-Marie Gravdahl. Hun ledet arbeidet fra starten i 2007 fram til sin død den 4. april 2016. Israelkanalen leder i dag er Håkon Sengsvoll som har hatt hovedansvar for Visjon Norges sendinger fra Løvhyttefesten i Jerusalem. Alle programmene blir produsert av TV Visjon Norge. Programmene sendes hver fredag kl 19:30 med repriser i uka etter.

Israelkanalen #346 Ambassadør Alon Roth

Varighet: 00:25:36

I dette programmet besøker vi Oslo Symposium og får høre talen til Israels Ambassadør til Norge og Island, Alon Roth. Temaet han tar opp er antisemittisme. Ambassadør Roth definerer mange av uttrykksmåtene antisemittismen viser sitt stygge ansikt på. Hans tale er et viktig bidrag i å forstå hvordan antisemittismens mekanismer fungerer. Programmet er tekstet til norsk.