KJEMPER I GUDS RIKE

Kjemper i Guds rike er en samtaleserie på TV Visjon Norge. Personene som presenteres er kjente i det karismatiske kristne Norge. Hvert program har sin egen tittel myntet på spesielle temaer som er knyttet til de aktuelle personene.

Kjemper i Guds rike - Arven etter Aril E02
- Rune Edvardsen - Norsk tekst

Varighet: 00:25:00