HOVEDSTADEN MED PASTOR TORP


Hovedstaden med Pastor Torp S02E11 - Professor Kirsten Sandberg - Del 2

Varighet: 00:27:03

Professor dr juris Kirsten Sandberg, som er verdensledende i barnerett, møter Pastor Torp til enda en samtale. Hun mener at jussen kan hjelpe barn og familier. Mens den første samtalen fokuserer på felles standpunkter og verdier, med utgangspunkt i Barnekonvensjonen, tar Jan-Aage denne gangen opp en del av de spørsmål der barnevernet i Norge er under lupen i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg.