HOVEDSTADEN MED PASTOR TORP


Hovedstaden med Pastor Torp S03E15 - Hans Aage Gravaas - Del 2

Varighet: 00:25:53

Misjonsgeneral Hans Aage Gravaas

Her møter dr. Hans Aage Gravaas Jan-Aage Torp til en ny TV-samtale på Oslokirkens pastorkontor på Karl Johans gate i Oslo.

Dr. Gravaas er leder for den ekspansive bevegelsen NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering), som oppsto i 2001 som en sammenslutning av Lausannebevegelsen, Norsk Misjonsråd og Den Evangeliske Allianse.

I denne episoden møter vi ham som den visjonære NORME-lederen, og han greier ut om misjonens store perspektiver og trender. Han drar linjene tilbake til Lausannebevegelsens fødsel i 1974, og understreker at misjonens oppdrag ligger fast, samtidig som han betoner at nye generasjoner må selv gripe visjonen og kallet i sin samtid.

Denne spisoden med dr. Gravaas er et moderne misjonsdokument som inviterer til fortsatt tjeneste for Misjonens Herre, Jesus Kristus.