FATTIG, EN SERIE I SEKS DELER OM ALBANIA

FATTIG er en dokumentarserie i seks episoder om Albania - gjort i desember 2015. Hver del har sitt eget tema. Historien, landet, folket, nøden. Men også den hjelp som ytes blir viet stor oppmerksomhet Her er et sterkt fokus på det arbeid menigheten «Håp for Schoder» legger ned i sitt arbeid for de aller fattigste i denne nordlige delen av Albania. Landets historie etter 2. verdenskrig er preget av kommunistisk undertrykkelse, oppløsning, væpnede konflikter og fattigdom. FATTIG tar for seg alle aspekter av dette. Albania er Europas nest fattigste land.

Fattig - Albania E01 - Oppdrag Albania

Varighet: 00:24:58

Episode 1:
Tittel: OPPDRAG ALBANIA

Første del av denne serien på seks episoder gir oss et innblikk i Albanias nåværende og tidligere historie, fortalt av filosofen Ardia Ndreca. Han lever i frivillig landflyktighet, han er nemlig ansatt ved Vatikanets universitet i Roma. Han setter fokus på dagens utfordringer, hva dagens Albania har arvet. Vi møter også Koli Puka, pastor i menigheten «Håp for Schoder». Han forteller om sine utfordringer som pastor, ikke minst da han ble truet på livet ute på landsbygda - utenfor byen Schoder.