DET PROFETISKE ORD - MED GORDON TOBIASSENDet profetiske ord S01E10 med Gordon Tobiassen

Varighet: 00:25:59