STRÖMMAR


Strömmar | S02 - E04

Varighet: 00:25:31

Med Christoffer Ahlbäck och Torbjörn Aronson. Det kraftfulla sambandet mellan bön, evangelisation och diakoni. Bön, evangelisation och diakoni hör ihop. När man förbereder i bön får man se en otroligt mycket större genomslagskraft.