TORPKONFERENSEN


Sverige Live | 2019.06.17 - Torpkonferensen

Varighet: 01:56:57

Temat för Torpkonferensen 2019 är "Helande och hopp". Det kommer genomsyra gudstjänster, barnmöten, konst och samtal och annat som händer på konferensen.